Vad är stress?

vad är stressPulsen skenar. Plötsligt är rummet minst hundra grader varmt. Allt du ska göra ter sig oöverkomligt. Stressen har dig i sitt grepp. Men vad är stress, varför känner vi det och hur kan det undvikas? Stress är en livsviktig mekanik i den mänskliga kroppen. Den har följt med oss sedan långt innan vi ställde oss på två ben och började använda redskap. Stress är kroppens sätt att förbereda sig för att slåss eller fly, vilket är jättebra när du befinner dig i direkt livsfara. Men i dagens samhälle är det inte jätteofta slagsmål eller flykt är inte fungerande lösningar på problemen du står inför. Så istället får kroppens förberedelser direkt negativa konsekvenser. En av de vanligare orsakerna till stress är pengar. Ekonomisk osäkerhet kan skapa enorm press och väga tungt på sinnet. Med många spridda lån och skulder att hålla reda på kan det snabbt bli väldigt jobbigt. Då kan det vara bra att använda ett företag som MyLoan, som kan samla dina skulder till ett lån och ofta dessutom sänka månadskostnaden. Kanske kan det också vara värt att ta ut ett lån då pengar inte bara orsakar stress, utan ibland kan vara en lösning. Med hjälp av en liten pengainfusion och ROT-avdraget kan du kanske hyra in någon som tar över lite av hushållsarbetet och ge dig mer tid till annat. Listan över symptom som kan orsakas av stress är lång och nedslående. Huvudvärk, minnesproblem, problem att sova, irritation och magont är bara ett litet utdrag. Symptomen är såväl fysiska som psykiska och kan sätta ordentligt med käppar i hjulen. Stressen är dessutom så opraktisk att den inte sällan gör det svårt att lösa det som orsakar stressen från början. Och ibland kan stressen ironiskt nog själv vara en orsak till mer stress. Men det går att mildra stressen med små förändringar i vardagen. Något många av oss hade kunnat tjäna på.