Allergier

allergierAllergier är väldigt vanligt idag och det sägs att mellan 15 och 20 % av den svenska befolkningen har någon form av allergi. Vanliga allergier är födoämnesallergier och luftburna allergier, till exempel pollenallergi, pälsdjursallergi eller kvalsterallergi. Vid pollenallergi förekommer det också korsallergier som innebär att vissa födoämnen, till exempel nötter, är besläktade med pollen och därför också utlöser en reaktion. Detta är vanligast vid allergi mot björkpollen. Om du tror att du kan vara allergisk mot något så kan du gå in på allergitest.nu för att läsa mer. Allergierberor på en överkänslighet i immunförsvaret som bildar antikroppar när det kommer i kontakt med vissa ämnen, de så kallade allergierna, för att motverka proteinet i dem. Ordet allergi kommer från grekiskan och betyder ”ändrat reaktionssätt”. Allergiker reagerar mot saker som är helt ofarliga och inte ger några reaktioner för människor utan allergin.